• Гаранция - Рекламация

      Гаранции

     • Производител на хранителните добавки предлагани в magazin.zdrave123.com е "Спешълбаланс". Страна на произход: Великобритания. Представител за Р България: АкваСорс ЕООД. Продават се от независими регистрирани дистрибутори. Моят дистрибуторски номер е 500 266 41- Ангелина Генина.

     Спешълбаланс ЕООД на АкваСорс Груп е член на Асоциацията на производителите на здравословни храни (Health Manufacturers` Association - HFMA). Асоциацията на производителите на здравословни храни е регистрирана в Англия като акционерно дружество с гаранция. Регистрационен № 5873676, ДДС № 233 638 465, Регистриран офис: I Уосли Роуд, Ист Молеси, Съри, КТ8 9 ЕL .

     Производителят на продуктите на АкваСорс Груп притежава СЕРТИФИКАТ ЗА ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ, с който се потвърждава, че производителят на продуктите на АкваСорс Груп има необходимите условия, процедури, система за качество, подходящо обучен и квалифициран персонал, който да извърши производството на продуктите съгласно ДОБРИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ. Сертификатът важи за двугодишен период от дата на подписа.

     •  Страна на произход на Soladey-eco - Япония.

     Рекламации

     Всички пратки, които получавате като клиенти са застраховани. Трябва да проверявате пратките в момента на получаване, в присъствието на куриера. В случаите когато продуктите пристигнат при вас с нарушен външен вид и съдържание, веднага следва да се направи протокол за щетите, който да се подпише от представителя на куриерската служба и получателя на продукта/и/. Формулярите са налични в представителите на куриерска служба "Спиди". На основание на този протокол Аквасорс ЕООД ще обезщети клиента с продукта/и/ и респективно ще иска възстановяване на щетите от застрахователя.

      
     При необходимост се обадете: 0893413178 - Ангелина Генина

    • ФИЛТЪР

    • АКЦИЯ

    • КОНТАКТИ

     Дистрибутор на АкваСорс - К50026641 - Ангелина Генина

     : Кюстендил 2500
     : 0893 413 178
     : angelina.genina
     : zdrave123.com; magazin.zdrave123.com