• Политика за поверителност на личните данни

     Политика за защита на личните данни на сайта www.magazin.zdrave123.com

      

     magazin.zdrave123.com много внимателно съблюдава защитата на Вашите лични данни и не събира лични данни, които не са доброволно предоставени.

      

      Събиране на лични данни

     magazin.zdrave123.com има нужда от Вашите лични данни, за да изпълни задължението си към Вас /изпълнение на договор т.е. доставка на продукти/, което възниква в момента когато Вие финализирате Вашата поръчка. Това може да бъде необходимост да се свърже с Вас за уточняване на детайли по поръчката, или да Ви предостави услуга - получаване на новини. Личните данни, които обработваме са: имена, адрес, телефон за връзка и имейл за известяване, че поръчката се обработва, и че поръчката е изпратена.

     Уебсайта може да събира определена информация за посещенията на потребителите, като например име на Интернет доставчик, дата и час на тяхното посещение в уебсайта,  IP адрес. Тази информация е нужна, за да се анализират тенденциите в поведението на онлайн потребителите,  и  да се администрира, обновява и поддържа сайта по начин, който отговаря на нуждите на нашите клиенти.

     Употреба на личните данни

     Администраторът на сайта е дистрибутор на АкваСорс ЕООД. Като такъв приема направените поръчки в сайта magazin.zdrave123.com и ги диктува по телефона на служителя в офиса на АкваСорс ЕООД за изпълнение, тъй като всички продукти тръгват към клиентите от офиса на АкваСорс ЕООД в София.

     Вие се съгласявате, че ние можем да използваме Вашите лични данни, за да осъществим контакт с Вас, за да могат служителите в АкваСорс ЕООД правилно да фактурират продуктите, и да могат да дадат точни и верни  данни за доставка на куриерските служби, за да можете Вие да получите поръчаните продукти по най-бързия начин. Без необходимите данни не бихме могли да изпълним задължението си т.е. да Ви доставим поръчаните продукти.

     След като служителят на АкваСорс ЕООД преме поръчката  по телефона от дистрибутора и собственик на magazin.zdrave123.com, черновата се унищожава.

     Личните данни,  които предоставяте на този уебсайт, няма да бъдат комуникирани извън magazin.zdrave123.com и АкваСорс ЕООД.

      Собственикът на сайта гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Собственикът на сайта защитава личните данни на потребителите/клиентите, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на покупка. При спазване на действащото законодателство, Собственика на сайта може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове.

     Собственикът на сайта се задължава да не разкрива никакви лични данни на Клиента на трети лица - търговски дружества, физически лица и др. освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и собственикът на сайта е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

      

     Достъп до личните данни

     Личните Ви данни се събират и съхраняват от magazin.zdrave123.com и Вие можете да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с нас на имейл genina08@abv.bg.

     Ако физическо лице заяви да  се изпратят всички данни за него, magazin.zdrave123.com се задължава да стори това в 30 дневен срок.

      

     Съхранение на личните данни

     magazin.zdrave123.com съхранява данни за законен интерес/изпълнени на договор/. Не съхраняваме данни, които са остарели или вече не са необходими. Преглеждаме и изтриваме редовно данните. Срокът на съхранение на личните данни е 1 година от направената поръчка. За изтриването им се сътавя портокол.

     Платформата, на която работи онлайн магазина използва множество системи и технологии за сигурност, за защите на Вашите лични данни от неоторизирани страни, употреба или публикации.

     Ако се установи изтичане на данни се задължаваме в срок от 72 часа след нарушението на уведомим Комисията за защита на лични данни.

     Промени в политиката за защита на личните данни

     Запазваме си правото за промени в тази политика в случай, че това се наложи. Ако това се случи обновената политика ще бъде незабавно публикувана на сайта. При разлика между тази политика и нормативен акт, приложима е законовата уредба.

      Преглеждайте тази политика за да сте винаги информирани за това как ние защитаваме дананите Ви.

      

      

    • ФИЛТЪР

    • АКЦИЯ

    • КОНТАКТИ

     Дистрибутор на АкваСорс - К50026641 - Ангелина Генина

     : Кюстендил 2500
     : 0893 413 178
     : angelina.genina
     : zdrave123.com; magazin.zdrave123.com